Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen

Fortbildningen "Barns stress och stressfri miljö i småbarnspedagogiken" ordnas av Regionförvaltningsverket. Avsikten med den här fortbildningen är att ge grundläggande information om stressreaktioner hos barn i olika åldrar och om vilka konsekvenser stress har på hjärnans utveckling.

Fortbildningen ordnas  digitalt 2 februari kl 13- 16 av Regionförvaltningsverket och är avgiftsfri. Senaste anmälan är 30.1.

Du kan läsa mer om fortbildningen samt anmäla dig på Regionförvaltningsverkets hemsida här.

 

Publicerad 5.1.2022
Uppdaterad 5.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.