Grunder för antagning och tillsättande av arbetsgrupp

Ålands landskapsregering har beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att planera hur grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten ska förverkligas. Grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten är en ny utbildningsform i enlighet med lagen om barnomsorg och grundskola som föreslås träda i kraft i januari 2021. Personer som kan röras av denna utbildningsform är t.ex. ungdomar som fullgjort läroplikten men som inte erhållit avgångsbetyg eller vuxna som saknar kunskaper motsvarande grunskolans lärokurs. Beslutet kan du läsa här: 

Landskapsregeringen har också fastställt grunder för antagning till utbildning på gymnasienivå för vuxna. Dessa gäller vid antagning av vuxenstuderande till examnesinriktade utbildnigar. Grunderna gäller också vi antagning av studerande till sysselsättningsfrämjande utbildning som leder till en examen. Beslutet kan du läsa här: 

 

Publicerad 19.11.2019
Uppdaterad 19.11.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.