ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik med övningar i internordisk språkförståelse för lärare och lärarstuderande.

Presentation av befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk.

Du lär dig integrera nordiska teman i undervisningen, loggar in på nordisk skolechat, bekantar dig med undervisningsportalen Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Att knäcka koden -kursen har i år fokus på Island och Norge – och avslutas med träff och mingel med författare och illustratörer som nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Info om nordiska nätverk för lärare, hur man startar Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

Tid: 25.-27.10.2018

Plats: Hanaholmen, Esbo 

Fortbildningen är gratis, inkl. program, mat och logi. Deltagarna står själv för resorna. Kursen inleds med lunch kl. 13 på torsdagen 25.10 och avslutas kl. 17 på lördagen 27.10. Det detaljerade programmet uppdateras under september här. 

Skicka din ansökan senast 5.10.2018 genom den elektroniska blanketten här.  Antalet deltagare är begränsat. Vi bekräftar 9.10.2018 för alla som får en plats på kursen.

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818 eller tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola Norden, Svenska nu och Nordisk Språkkoordination.

Publicerad 21.9.2018
Uppdaterad 21.9.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.