Konferens om utsatta barn och ungdomar

Välkommen till en Nordisk digital konferens om sektorövergripande samarbete för utsatta barn. Konferensen anordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet och Utdanningsdirektoratet i Oslo. 

Lyssna på barn och ungdomar!

- Sårbara barn behöver stöd på sina egna villkor - detta kräver professionellt samarbete mellan discipliner och sektorer.

Hur erbjuder vi en samordnad och relevant tjänst till utsatta barn, ungdomar och deras familjer? Detta har varit utgångspunkten för det nordiska projektet ”Sektorsövergripande samarbete för utsatta barn och ungdomar”.

På konferensen kommer deltagarna att dela erfarenheter och visa specifika exempel från ländernas projekt och fall. Syftet med konferensen är att uppmuntra till bättre samordning på kommunal nivå, så att barn och ungdomar får den hjälp de behöver för att inkluderas och slutföra sin utbildning. Projektet visar hur viktigt det är för barn och ungdomars egen erfarenhet att ligga till grund för det stöd de får.

Datum och tid: 18 november 2020, 13-16:30 finsk tid

Plats: Digital konferens

Språk: Nordiska och engelska

Målgrupper: Yrkesverksamma inom sektorövergripande och professionella tjänster inklusive dagis och skolor, barnskydd, hälsovård och sociala tjänster både på kommunal och nationell nivå.

Anmälningsfrist: 6 november

Konferensen är gratis och du kan anmäla dig här! 

 

Publicerad 7.10.2020
Uppdaterad 7.10.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.