Konferens för studie- och yrkesvägledare

Den 18-19 mars 2021 arrangeras studie- och yrkesvägledarkonferens i Göteborg. Om konferensen övergår till endast digitalt format på grund av restriktioner, gäller din anmälan fortsättningsvis och du meddelas senast 30 dagar i förväg.

För mer information se Skolportens webbplats https://www.skolporten.se/konferenser/studie-och-yrkesvagledare-2021/

Konferensen erbjuds också som webbkonferens under tiden 27 mars – 6 april 2021. Du kan ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-70 minuter långa och motsvarar två dagars fortbildning.

Se närmare information på samma webbplats  https://www.skolporten.se/konferenser/studie-och-yrkesvagledare-webbkonferens-2021/ 

Publicerad 13.11.2020
Uppdaterad 13.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.