Kulturkrockar och integration

Kulturkrockar och integration är en föreläsning som riktar sig till dig som är med i skolan elevvårdsteam eller som möter inflyttade barn och ungdomar i skolan. Föreläsningen är ett tillfälle för kunskapshöjande integrationsinsatser för personal i de åländska skolorna. 

Tillfället hålls i auditorium Sälskär vid Ålands landskapsregering torsdagen den 6 februari 2020 kl. 12.30 - 14.00. 

EU-projektet En säker hamn organiserar tillfället tillsammans med utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering

Ytterligare information och anmälan, se informationsmaterialet  

 

Publicerad 14.1.2020
Uppdaterad 14.1.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.