Kurs - Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk, 5 sp

Kursen Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, unga och vuxna eller som jobbar med att fjämja hälsa och välmående och förebygga marginalisering. Den webbaserade kursen startar måndagen den 28 oktober och det ingår även två närstudieträffar i Mariehamn. Kursledare är Maria Norrman. 

Ni kan läsa mer om kursen på Öppna högskolans webbplats www.open.ax där du också kan anmäla dig. Kursen hittar du bland Fortbildningskurser/Socialt arbete.

 

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 12.9.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.