Läger för barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa och beroende i familjen

Tillsammans med Folkhälsan har Rädda Barnen i flera år arrangerat gratis läger för barn som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller beroende i sin familj. Det handlar i första hand om att en vuxen är sjuk eller har varit det. I år ordnas två läger, ett för 13-17 åringar och ett för 10-13 år, så det finns möjlighet för fler att kunna delta.

Skriv ut nedanstående flyer och hjälp att sprida informationen till dem som är i behov av dessa läger.

 

 

Publicerad 2.5.2022
Uppdaterad 2.5.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.