Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik

Bli lärare i småbarnspedagogik genom att komplettera dina tidigare studier vid Öppna högskolan på Åland.

Kontaktperson vid Öppna högskolan är planerare Mirjam Schauman, tel +358 (0)18 537712, e-post mirjam.schauman@ha.ax

Öppna högskolan ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering och i samarbete med Åbo Akademi en kompletterande utbildning på Åland 2019–2022 för lärarbehörighet i småbarnspedagogik.

Läs mer om möjligheten att få lärarbehörighet i småbarnspedagogik på Öppna högskolans webbplats.

Publicerad 7.8.2019
Uppdaterad 7.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.