Läs- och skrivinlärning

Under Länksamlingar finns nu också en länk till Kjell Staffans material om läs- och skrivinlärning för åk 1 - 6. Sidan innehåller material för övningar och screening/prov på elevernas läs- och skrivutveckling. Materialet riktar sig i första hand  till specialpedagoger, speciallärare, klasslärare, studerande och andra intresserade.

Publicerad 31.3.2021
Uppdaterad 31.3.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.