Ledning av säkerheten

Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i barnomsorgen och skolan. För att uppnå en övergripande trygghet och säkerhet krävs att de olika delområdena leds systematiskt. Med hjälp av den modell som utvecklats inom EduSafe-projektet blir hanteringen av den övergripande säkerheten inom verksamheten mer systematisk och kolloborativ. Säkerhetsarbetet ger på det här sättet mer bestående resultat i förhållande till verksamhet som är splittrad och genomförs på individnivå.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns instruktioner för ledning av säkerheten. 

Instruktioner för ledning av säkerheten

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 12.2.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.