Att möta våldsutsatta barn

En konferens om arbete med barn i våldsutsatthet och om att bemöta våldsutsatta

Tid: 14 juni kl. 9-15.00

Plats: Alandica kultur och kongress

Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg, fritid och övriga intresserade.

Mer information om programmet och anmälan hittar du under rubriken Bilagor.

Publicerad 6.6.2019
Uppdaterad 6.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.