Nordiskt café - ett informationstillfälle om möjligheter till nordiskt samarbete!

Tid och plats: 6 november kl. 15.15-17.00 (Park hotell, konferensdelen, Norra Esplanadgatan 3)

Innehåll: Nina Eskola från Utbildningsstyrelsen berättar om Nordplus och vilka möjligheter programmet erbjuder för er som lärare eller daghemspersonal men också för era barn, elever och studerande. Nina visar på exempel från både skolor och daghem. Hon tipsar om vad ni ska tänka på om ni bestämmer er för att göra en ansökan. Det finns tid att ställa frågor och diskutera. Dessutom kommer Benita Gustafsson och Camilla Landin från Källbo skola och talar om sina erfarenheter av Nordplus projektet SAILS (Samarbetsprojekt i Läsförståelse i Svenska) som de gör tillsammans med Hökenåsenskolan (SE) och Cygneus skola (FI).

Nordplus ger stöd för följande aktiviteter:

  • Utbyten för lärare och pedagogisk personal (jobbskuggning, studiebesök, undervisning)
  • Klass- och elevutbyten men också praktik
  • Projekt och nätverk

För mer information gå till Nordplus webbplats. Deadline för ansökan är 1.2.2019.

Målgrupp och anmälan: Vi vänder oss till er som arbetar vid daghem, grundskolor och gymnasier (yrkes- och allmänbildande utbildning). Kom och hämta inspiration och idéer till samarbete! Anmäl dig senast den 26 oktober till länken här.

Arrangör: Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen i samarbete med Utbildningsstyrelsen

Kontaktpersoner: Åsa Grönlund, asa.gronlund@regeringen.ax  och Katarina Halme-Wiklund, katarina. halme-wiklund@regeringen.ax

Publicerad 2.10.2018
Uppdaterad 2.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.