Påminnelse om sista anmälning till informationstillfälle om religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

För att informera och stöda lärare i det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap ordnar utbildningsbyrån ett informationstillfälle riktat till alla lärare i grundskolan som kommer att undervisa ämnet från och med hösten 2021.

De personer som anmält sig till fortbildningshelheten i religions- och livsåskådningskunskap (Länk till nyhet om fortbildningshelheten) ska inte anmäla sig till detta informationstillfälle eftersom samma innehåll förmedlas inom fortbildningen.

Informationstillfället sker digitalt och hålls onsdagen 28.4 kl. 15.00 – 16.30

Länk till tillfället skickas till alla anmälda

Innehållet på informationstillfället är bland annat följande:

  • introduktion av läroplanens innehåll och struktur
  • presentation av de största förändringarna som det nya ämnet kommer att medföra
  • information om den gemensamma materialbank som kommer att skapas som stöd för undervisningen i religions- och livsåskådningskunskap.

Sista anmälningsdag 14.4 och anmälningen sker via Öppna högskolan på länken https://www.open.ax/ (Under fortbildningskurser - Pedagogik - Vt21 Informationstillfälle om det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap)

Publicerad 6.4.2021
Uppdaterad 6.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.