Plan för nya utbildningar inom hållbar energi och teknik

Landskapsregeringen har godkänt en plan för projektet Nya utbildningar inom hållbar energi och teknik, som ligger som grund för en ansökan om en ESF-finansiering. Projektet är ett ettårigt förprojekt som planeras att pågå under 2022 och innehåller bland annat planering av nya utbildningsalternativ inom hållbar energi- och teknik och att bygga upp ett samarbete med näringslivet samt att undersöka behovet av utrustning och undervisningsmaterial. 

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna erbjuda den tekniska kompetens inom förnyelsebara energi- och teknikformer som krävs för att sköta drift-, löpande underhåll- och servicearbeten av till exempel vindkraftsturbiner solpaneler och elbilar.

Inom ramen för Utvecklings och hållbarhetsagendas vision och Ålands energi- och klimatstrategi 2030 där målet är att koldioxidutsläppen ska minska och andelen förnyelsebar energi måste öka är det nödvändigt att gå från fossil energiproduktion till förnyelsebara energikällor. I takt med att branschen växer, ökar också efterfrågan på kompetens inom området. Behovet av mera specialiserad och djupare utbildning växer i takt med att branschen växer. Det finns ett växande behov av tekniker som har kompetens att sköta drift, service och underhåll av vindkraftverk, solceller och elbilar. 

 

Publicerad 19.11.2021
Uppdaterad 19.11.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.