Presentation av de senaste utvärderingarna i grundskolan

Välkommen på information om de senaste utvärderingarna i grundskolan!

Måndagen den 15 april kl. 12.30- 16.00 i auditoriet Sälskär, Självstyrelsegården

Under tillfället presenteras resultaten för utvärderingar om motion- och idrottsvanor i grundskolan, engelska åk 7 och inledande utvärdering i svenska och matematik i åk 1.

Föreläsare är Jenny Ray, författare av rapporten om motion- och idrottsvanor för Åland i samarbete med Folkhälsans forskningsenhet och Carola Åkerlund, projektchef vid NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering).

Tillfället är öppet för allmänheten men en anmälan önskas för att veta behovet av traktering. Anmälan sker via den här länken.

Program hittar du under rubriken Bilagor.

Arrangör: Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering

Publicerad 2.4.2019
Uppdaterad 2.4.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.