Seminarium kring validering, vägledning och integration

Publicerad 21.12.2018
Uppdaterad 21.12.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.