Seminarium om IKT och vägledning

För att ta del av den senaste kunskapen och praktiska färdigheter inom IKT och vägledning håller Ålands landskapsregering tillsammans med NVL (nordiskt nätverk för vuxnas lärande) ett seminarium med workshop den 14 och 15 februari 2019. Första dagens seminarium är öppen för alla intresserade. Målgruppen är experter på IKT, sakkunniga inom vägledning, praktiserande vägledare samt tjänstemän och politiker som arbetar för utbildning och arbetsmarknad. Seminariet håll torsdagen den 14 februari i Självstyrelsegården i Sälskär (lagtingets auditorium).

Seminariet är avgiftsfritt.

Program och länk till anmälning hittar du på NVL:s webbplats!

Välkomna

Publicerad 4.2.2019
Uppdaterad 4.2.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.