Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen

Välkommen med i fortbildningshelheten som ger verktyg att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och personal genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi.

Inom positiv psykologi används både emotionellt, socialt och kognitivt inriktade metoder. Insatser i positiv psykologi* har visat sig främja välbefinnande, öka en positiv sinnesstämning och hoppfullhet hos barn samtidigt som negativa känslor och symptom på depression minskat. (Åse Fagerlund, Folkhälsans forskningscentrum, projektet Styrka, glädje och medkänsla, 2020)

Utbildningens innehåll baseras på aktuell forskning och praktisk tillämpning. Närstudiedagarna innehåller teori, praktik och diskussioner. Mellan närstudiedagarna förankras innehållet i den vardagliga verksamheten.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till all personal inom barnomsorgen och fritidsverksamheten.

Avgift: Utbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagarna. Max antal deltagare per grupp är 25.

Utbildare: Åse Fagerlund, FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare

Ort: Mariehamn, plats meddelas senare. Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

Tid: 23.3.2021, 17.5.2021, 27.9.2021.

Anmälan: Det erbjuds tre halvdagsföreläsningar med samma innehåll för två olika grupper, så att en grupp deltar på förmiddagen och en på eftermiddagen. Deltagarna väljer själv vilken grupp de vill delta i. Mera information om tiderna och anmälan finns på hemsidan www.open.ax Sista anmälningsdag 19.2.2021.

Arrangör: Öppna Högskolan i samarbete med Ålands landskapsregering.

Kontakt: Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Pia Sjöstrand, pia.sjostrand@ha.ax, tfn 018-537 713.

Publicerad 20.1.2021
Uppdaterad 20.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.