Styrka, glädje och medkänsla – positiv psykologi i skola och undervisning

Fortbildningshelheten Styrka, glädje och medkänsla – positiv psykologi i skola och undervisning kommer att ordnas på Åland under våren och hösten 2020. För dem som har tänkt gå fortbildningen finns det nu en unik möjlighet att delta i slutseminariet som hålls i november i Helsingfors.

Slutseminariet är ursprungligen riktat till de lärare som deltait i fortbildningen på fastländskt håll men nu finns en chans för åländska lärare att delta i seminariet som en slags introduktion till kommande fortbildning. Slutseminariet kommer att innehålla presentationer av erfarenheter som lärare haft men man får även möjligheten att lyssna på Charlie Scudamore, vice rektor på Geelong Grammar School som jobbat länge med positiv psykologi. Läs mer i bifogad bilaga. 

Det finns 20 platser reserverade för åländska lärare och platserna är riktade till de lärare som har planer på att delta i fortbildningspaketet som ordnas på Åland under läsåret 2020.

Anmälan till seminariet senast tisdagen den 22 oktober via denna länk https://crm.abo.fi/Events/298/Apply

 

Publicerad 10.9.2019
Uppdaterad 10.9.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.