Var med och rösta fram nya landskapsarter!

I samband med att Åland firar 100 år så kommer fem nya landskapsarter att utses och alla som vill får vara med och rösta. Röstningsperioden pågår under hela maj månad och vinnarna kommer att tillkännages på världsmiljödagen den 5e juni!

Röstningen sker på biblioteken där valbås finns uppsatta med valsedlar att fylla i. Med fördel kan man göra röstningen till en del av undervisningen där både kunskaper om biologisk mångfald och demokratiska processer ingår.

Kategorierna man kan rösta inom är fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter (vattenväxt) och träd! Se bifogad valaffisch.

Röstningen är ett projekt inintierat av Ålands Natur och Miljö i samarbete med nätverket bärkraft.ax där man vill sprida kunskap om Ålands biologiska mångfald och samtidigt genomföra en demokratiövning där alla som vill kan delta.

Publicerad 21.4.2022
Uppdaterad 21.4.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.