Barnens Internet

Rädda barnens satsning Barnens Internet bidrar till att ge barn och vuxna verktyg för att möta de utmaningar medier och digitala mötesplatser medför. De vill förebygga utsatthet på nätet och öka medvetenheten kring barns internetanvändning och uppmuntrar till dialog mellan barn och vuxna om sund och säker internet- och medieanvändning. De erbjuder allmän rådgivning i frågor som berör barns internet och medieanvändning och vänder sig också till skolorna bl.a. med skolbesök och olika initiativ.

Tanja Rönnberg är ansvarig för Barnens Internet. Ta kontakt för föreläsningar eller stöd och råd kring frågor om barns internet- och medieanvändning.

Mer information hittar du på deras webbplats!

Publicerad 21.3.2018
Uppdaterad 22.3.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.