Sexuella trakasserier

Utbildningsstyrelsens handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

Sexuella trakasserier förekommer överallt i samhället, också i skolorna och läroanstalterna. Alla medlemmar i skolgemenskapen kan främja barnens och de ungas integritet och välbefinnande genom att själva aktivt agera för att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier.

Den här handbok, som har tagit fram av Utbildningsstyrelsen i Finland, beskriver vad som avses med sexuella trakasserier och i vilken utsträckning de förekommer. Handboken tar upp vilka medel lagstiftningen, läroplanerna, undervisningen och studerandevården erbjuder för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Den innehåller anvisningar för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, personalen inom studerandevården, övriga anställda vid läroanstalter, studerande och vårdnadshavare. Handboken behandlar relationer mellan studerande och mellan studerande och anställda vid läroanstalten. Observera att materialet bygger på den finländska lagstiftningen och styrdokument och vissa laghänvisningar och begrepp har ingen motsvarighet i åländsk lag.

Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet, men den kan också tillämpas bredare, med beaktande av barnens och de ungas ålder och behovet av handledning. Materialet finns att ladda ner på Utbildningsstyrelsens webbplats under Publikationer och läromedel. 

Publicerad 6.6.2018
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.