Valteri/Skilla

Valteri hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och är ett riksomfattande center för lärande och kompetens, som har sex enheter på olika håll i Finland. Valteri har sakkunskap bland annat inom autismspektrum, npf, hörsel, syn, språk och kommunikation och mobility.

Skilla är den svenskspråkiga enheten och vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till barn och unga i hela landet. 

Vi är ett kompetent team som tillsammans med kompetensen i skolorna kommer fram till inkluderande lösningar för barn och unga i behov av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Vi skräddarsyr även fortbildningspaket utifrån skolornas behov.

Vill du komma i kontakt med oss handledande lärare eller vår koordinator går det bra med epost via förnamn.efternamn@ valteri.fi

De som jobba där

  • Monica Avellan, koordinator
  • Daniel Enbacka
  • Eivor Larpes
  • Misa Möller
  • Jenny Sjöström

Tjänsterna kräver en betalningsförbindelse från barnets/ den ungas hemkommun.

Mer information hittar du på Valteri Skillas webbplats https://www.valteri.fi/sv/

 

Publicerad 5.6.2020
Uppdaterad 5.6.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.