Utbildningsresurser

Som stöd för impelementeringen av grundskolans nya läroplan kommer utibldningsbyrån under terminen 21/22 att samla ihop stödmaterial. Materialet berör Ämnesövergripande samarbete, Digital kompetens och Religions- och livsåskådningskunskap. Stöd till flera områden kan också komma i fråga. Materialet kommer att finnas på den här webbsidan under fliken Pedagogiskt stöd

Grundskolans läroplan hittar ni på www.laroplan.ax/

Publicerad 12.10.2021
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.