CRAFT

CRAFT är ett ramverk för samarbete som omfattar alla skolämnen, både i enskilda ämnen, inom ämnesområden och ämnesövergripande helheter. Modellen är tänkt som en metod för att arbeta med IT, problemlösning och innovation för att lösa utmaningar med autentiska mottagare. Den skapar också möjligheter att integrera 21-talets färdigheter som en del av didaktiken.

Involvera eleverna i att lösa verkliga problem och framtida drömmar

Hur skapar du som lärare uppgifter där de direkta svaren inte är sökbara på nätet och som är kopplade till elevernas liv och drömmar? Erfarenheter från CRAFT visar att användningen av digitala verktyg verkligen är meningsfulla och skapar didaktiska mervärden när de kopplas till elevernas problemlösning.

Gör uppgifterna autentiska, relevanta och med hög igenkänningsfaktor genom att låta eleverna/de studerande:

  • möta vardagliga problem som de faktiskt kan försöka hitta lösningar på

  • göra självständiga, reflekterade val

  • lösa uppdrag för företag eller organisationer som har intresse för att höra elevernas/studerandes röster

Exempel

Skapa idéer om hur glassförsäljaren kan förlänga glassäsongen, undvik matavfall i din klass, skapa ett klassrum där de digitala verktygen inte är störande, hjälp unga i din stad att bekämpa social ångest, välkomna flyktingbarn och deras föräldrar till skolan eller fundera på hur vi kan jobba för ett hållbart samhälle.

 

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.