CRAFT

Under de senaste fyra åren har man i Danmark utvecklat ett framgångsrikt koncept som heter CRAFT. Det är en förkortning av orden "Creating Really Advanced Future Thinkers". Elever och studerande arbetar med IT, design-tänkande, innovationer, kreativitet och samarbete för att lösa problem i vardagen. I Danmark har man dessutom en nationell tävling där elevgrupper tävlar om danska mästerskapet. 

År 2019 har Nordic CRAFT lanserats genom att metoden utvecklats till ett nordiskt samarbete. Det europeiska eTwinning-nätverket fungerar som ett stöd för aktiviteterna i CRAFT. Inom Nordic CRAFT finns också en tävling för dem som arbetat med projekt enligt CRAFT-modellen. Det nordiska samarbetet rör de nordiska länderna samt de självstyrande områdena och verksamheten får stöd från Nordiska ministerrådet. 

Under länkarna nedan hittar du information om undervisningsmodellen CRAFT som passar väl in i alla ämnen och på alla utbildningsnivåer. Du hittar också information om hur du kan samarbeta med andra nordiska länder och självstyrande områden. Ni som jobbar med CRAFT-projekt har också möjlighet att få projekten bedömda och utvärderade av utomstående.

Antar du utmaningen med dina elever eller studerande?

 

Läs mera här:

Vad är CRAFT

CRAFT-metoden

CRAFT-metoden som projekt

CRAFT-bedömningskriterier

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 3.9.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.