CRAFT bedömningskriterier

 

För er som vill arbeta med CRAFT-modellen finns vissa bedömningskriterier som kan användas. Bedömningskriterierna för CRAFT-modellen riktar in sig på fyra olika områden; användning av digitala verktyg för lärandet, samarbete, problemlösning och innovation samt kommunikation.

När ett CRAFT-samarbete inleds kan det vara bra att gå igenom kriterierna med eleverna/de studerande för att förtydliga vad som förväntas av dem och hur arbetet kommer att bedömas och utvärderas. Förutom kriterierna finns också en kort information som stöd för läraren/bedömaren.

Bedömningen görs i alla steg i processen – i forskningsfasen, i göra-fasen och i utförande-fasen.

Användning av digitala verktyg för lärandet

För att få höga poäng i den här kategorin krävs det av studenterna att de tänker nytt i förhållande till digitala program och teknik som uppfattas som nya. Därför finns också ett element av innovation inom kategorin digitala verktyg. Dessutom måste gruppen visa att de har använt digitala verktyg för att stödja kunskapsbyggande, samarbete och att presentera sin idé kreativt. Goda produkter, som inte är helt innovativa, men mycket bra utarbetade, ger inte de högsta poängen. Välkända digitala program är vanligtvis Microsoft Office eller Google Docs och de flesta appar som finns t.ex. App Store och Google Play.  Teknik inkluderar: 3D-utskrift, kodning (alla former), kretsteknik, videoproduktion, laserskärning bland andra.

 1. Gruppen har inte märkbart använt digitala verktyg - varken för samarbete eller för produkten.

  Gruppen har använt digitala verktyg på ett mycket traditionellt sätt.

  De har inte undersökt nya program, ny teknik eller använt välkända program på ett nytt sätt, varken i form av samarbete eller för produkten.

  Gruppen återger information och tillämpar grundläggande färdigheter.


   
 2. Eleverna har använt flera aspekter av digitala verktyg för produkt, samarbete och presentation. Det har en liten touch av rutin, men är väl och grundligt utarbetad.

  Eleverna har använt digitala verktyg, men de kunde ha uppnått samma mål utan dem/det. Digitala verktyg har inte gjort stor skillnad, men stöder produkten.


   
 3. Studenterna har gjort en bra presentation och produkt med hjälp av digitala verktyg. Produkten visar dock mer på hårt arbete än innovation.

  De har använt digitala verktyg för att samarbeta och användningen de stött deras lärande och processer på ett bra sätt. Användningen av digitala verktyg har gjort skillnad.

  Eleverna har arbetat som målinriktade och kreativa producenter, men deras produkt eller prototyp är inte färdig att användas av verkliga användare.


   
 4. Eleverna har använt digitala verktyg för att stödja sin kunskapsbyggnad och med kunskapen utvecklade de en kreativ och innovativ prototyp för riktiga användare.

  Samarbetet och presentationen stöds av digitala verktyg på ett effektivt och smart sätt.

  Eleverna har arbetat som målinriktade och kreativa producenter, och deras produkt/prototyp är klar eller nästan klar att användas av riktiga användare.
Samarbete

Möjliga bevis på samarbete kan vara i t.ex. OneNote / Evernote, video, Padlet, SCRUM-modeller eller videon. Presentationen måste visa att hela gruppen arbetat som lag och att de arbetat tillsammans i lärandeaktiviteter med gemensamt ansvar för sitt arbete. Det borde inte vara en enda student som presenterar allt.

Ett gott samarbete är då de olika elementen hänger ihop och tillsammans. Teammedlemmarna måste förhandla om och komma överens om processen, utformningen och slutsatserna av sitt arbete. Varje elevs roll i laget är avgörande.

 1. Det finns inget tecken på samarbete. Gruppen nämner inte samarbete i sin presentation. Alla lagmedlemmar är inte en del av presentationen.

   
 2. Studenterna arbetar tillsammans, men det finns inga - eller få tecken på samverkan mellan eleverna. De talar om sitt arbete men inte om delat ansvar.

   
 3. Gruppen har inga konkreta tecken på samarbete, men deras presentation präglas av samarbete. Deras arbete är sammanhängande.

   
 4. Gruppen har till viss del bevis på sitt samarbete i form av dokument, bilder, videoklipp eller liknande.

  De kan förklara att deras huvudsakliga beslut har involverat hela gruppen, men deras arbete är inte beroende av varandra.


   
 5. Gruppen visar på konkreta bevis på samarbete och deras processer och produkter visar tydligt att deras arbetet är beroende av varandra.

  Presentationen kännetecknas av det faktum att alla vet exakt vad som har gjorts och de känner till de övriga i gruppen arbetat med. De har fattat viktiga beslut tillsammans.
Problemlösning och innovation

Problemet måste vara ett riktigt problem även om det kan vara litet. Eleverna måste noggrant ha undersökt problemet med statistik, intervjuer och enkäter. En bra problemlösningsprocess måste vara innovativ och möjlig att implementera och de studerande ska ha tänkt igenom en implementeringsplan.  De kan ha kontaktat aktörerna i relation till lösningen. Ju mer deras lösning motsvarar dessa kriterier desto högre poäng. Det är mycket positivt om de har inkluderat empiriska data från aktörer i lösningen t.ex. användare som är kopplade till problemet.

 1. Problemlösning har inte varit en central del av studentprojektet

   
 2. Problemlösning ingår i elevernas projekt, men problemet är inte ett verkligt problem. Elevernas lösning är inte genomförbar.

  Studenter har inte haft en riktig studie av problemet.


   
 3. Problemet är ett verkligt problem men elevernas lösning är inte särskilt innovativ. Lösningen är möjlig att genomföra men har sett många gånger tidigare.

  Gruppen visar endast lite kunskap om problemet och har inte studerat det tillräckligt.


   
 4. Problemet är ett verkligt problem. Lösningen är nyskapande men svår att implementera eller så är lösningen kanske för uppenbar

  Gruppen har utforskat problemet noggrant och kommunicerat sina idéer för att få feedback.

  Gruppen visar hur de har omdefinierat sin lösning och förbättrat den genom processen.

  De har funderat på hur lösningen eventuellt kan genomföras.


   
 5. Problemet är ett verkligt problem och elevernas lösning är innovativ, kreativ och möjlig att genomföra.

  Gruppen har granskat problemet noggrant både genom att prata med experter och personer som är relaterade till problemet.

  Eleverna har tänkt på möjliga sätt att implementera lösningarna i det verkliga livet, t.ex. via feedback från människor som faktiskt kan genomföra lösningen i sin verklighet.
Kommunikation

En utökad kommunikation krävs när studerande ska producera en kommunikation som representerar ett set av ihopkopplade idéer, inte en enskild tanke.

Kommunikationen är multimodal när den innehåller mer än en typ av kommunikationssätt eller -verktyg som används för att kommunicera ut ett konsekvent sammanhängande meddelande. Till exempel kan studerande skapa en presentation som integrerar video och text, eller bädda in ett fotografi i ett blogginlägg. Kommunikationen anses som multimodal endast om de olika elementen samarbetar för att producera ett starkare budskap än ett element enskilt.

Kommunikation innehåller tillräckligt med underbyggda bevis när studenter förklarar sina idéer, beskriver sitt resonemang, eller tillhandahåller stödjande fakta eller exempel.

Studentens kommunikation utåt visar att den är utformad på ett lämpligt sätt för en specifik publik om den ger bevis på att studenterna uppmärksammade den specifika läsare, lyssnare eller tittaren, eller till andra de kommunicerar med. Det räcker inte att studenterna kommunicerade med en allmän publik på internet.

 1. Kommunikationen är inte utvidgad eller multimodal

   
 2. Kommunikationen är utökad eller multimodal

  Men den innehåller inte tillräckligt underbyggd argumentation och

  Är inte specifikt anpassad för den specifika målgruppen

   
 3. Kommunikationen är utökad och multimodal

  Den innehåller tillräckligt underbyggd argumentation

  Eller är specifikt anpassad för den specifika målgruppen

  Men inte båda två

   
 4. Kommunikationen är utökad eller multimodal

  Den innehåller tillräckligt underbyggd argumentation

  Och är specifikt anpassad för den specifika målgruppen

 

  Publicerad 12.9.2019
  Uppdaterad 12.10.2021

  Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.