CRAFT-modellen som projekt

Elever/studerande kan arbeta utgående från CRAFT-modellen utifrån olika syften men den kan också användas som en undervisningsmetod bland många andra inom den ordinarie undervisningen. Om du som lärare ändå vill utmana elevernas/studerandes samarbetet mer än vad som är möjligt inom en klass kan någon av följande projekt.

Ett NordicCraft samarbetsprojekt

Ett NordicCraft arbetar också enligt CRAFT-modellen men inom en kortare tidsram likt ett Hackathon. Målsättningen är att få möjlighet att få bli bedömda av utomstående vid ett nordiskt evenemang. Eleverna bör vara från åk 6 till åk 8 och de kommer att arbeta i team med elever från andra nordiska länder eller självstyrande områden. eTwinning-plattformen används som stöd för det nordiska samarbetet. Kontakat Carola Eklund vid utbildnings- och kulturavdelningen ifall du som lärare har elever som är intresserade av att vara med i ett sådant här projekt. Daniel Kvarnström från Strandnäs skola kan också bistå med erfarenheter från Hackathon då elver från Strandnäs deltog i Nordic@BETT i januari 2019 eller Siw Kyrsklätt som med sina elever deltog i samma event i januari 2020.

Temat för hösten 2020 är att planera framtidens hållbara drömboenden och ytterligare information om uppdrag och tider hittar ni i inbjudan nedan.

I den här filmen ser du hur de arbetade i en skola i Norge inför Nordic@BETT i januari 2020 

I filmen nedan ser ni det företag som kommer att bidra med input och stöd i årets CRAFT-utmaning

 

Lokalt projekt inom eller mellan skolor på Åland

Elever/studerande

 • arbetar enligt CRAFT-metoden med stöd av bedömningskriterierna
 • arbetar med att lösa ett verkligt problem som rör temat hållbarhet. Temat hållbarhet kan röra både stor och smått beroende på skolämne och åldersgrupp, ex hållbarhet inom:
  • ekonomi
  • sjukvården
  • inköp av råvaror till hemkunskap
  • social samvaro
  • skolmiljön
  • turism
 • samarbetar med en annan grupp, klass, profil eller skola

Om projektgruppen så önskar kan de delta under Dialog 2021 där de får presentera sina lösningar och bli bedömda av utomstående enligt de kriterier som är uppställda för projektet. Elever och studerande från alla utbildningsnivåer är välkomna att delta. Kontakta i så fall Carola Eklund vid Ålands landskapsregering. Projektet startas när som helst och pågår under hösten.

Ett eTwinning/CRAFT - ett nordiskt samarbete

Ett sådant projekt görs i samarbete med annat nordiskt land och samarbetet stöds av eTwinning-plattformen. 

 • Elever/studerande arbetar enligt CRAFT-metoden med stöd av bedömningskriterierna
 • Projektet registreras på eTwinning plattformen och orden Nordic CRAFT ska finnas med i projekttiteln - på det sättet är det lättare att hitta samarbetspartners runt om i de nordiska länderna och de självstyrda områdena. Teman bestäms tillsammans med samarbetspartnerna
 • Kontakt tas med Siw Kyrkslätt som är eTwinning ambassadör på Åland
 • Projektet är för alla åldersgrupper och utbildningsnivåer

Om projektgruppen önskar kan en bedömning av projektet, enligt de givna kriterierna, bedömas av utomstående för att eventuellt få vara med i de nordiska mästerskapen. Observera att detta endast gäller elever mellan 12 och 15 år. I dessa fall kontaktas även Carola Eklund vid utbildnings- och kulturavdelningen. Projektet kan startas när som helst. 

Publicerad 13.9.2019
Uppdaterad 29.10.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.