CRAFT-modellen som projekt

Elever/studerande kan arbeta utgående från CRAFT-modellen utifrån olika syften men den kan också användas som en undervisningsmetod bland många andra inom den ordinarie undervisningen. Om du som lärare ändå vill utmana elevernas/studerandes samarbetet mer än vad som är möjligt inom en klass kan någon av följande projekt (se bild ovan, öppna bilden i ny flik för bättre läsbarhet).

 

Lokalt projekt inom eller mellan skolor på Åland

Elever/studerande

 • arbetar enligt CRAFT-metoden med stöd av bedömningskriterierna
 • arbetar med att lösa ett verkligt problem som rör temat hållbarhet. Temat hållbarhet kan röra både stor och smått beroende på skolämne och åldersgrupp, ex hållbarhet inom:
  • ekonomi
  • sjukvården
  • inköp av råvaror till hemkunskap
  • social samvaro
  • skolmiljön
  • turism
 • samarbetar med en annan grupp, klass, profil eller skola

Om projektgruppen så önskar kan de delta under Dialog 2020 där de får presentera sina lösningar och bli bedömda av utomstående enligt de kriterier som är uppställda för projektet. Elever och studerande från alla utbildningsnivåer är välkomna att delta. Kontakta i så fall Carola Eklund vid Ålands landskapsregering. Projektet startas när som helst och pågår under hösten.

 

Ett eTwinning/CRAFT - ett nordiskt samarbete

Ett sådant projekt görs i samarbete med annat nordiskt land och samarbetet stöds av eTwinning-plattformen. Projektet kan, om projektet så önskar utmynna i att tävla om att komma med till den nordiska mästerskapen som hålls i Köpenhamn i mars 2020.

 • Elever/studerande arbetar enligt CRAFT-metoden med stöd av bedömningskriterierna
 • Projektet registreras på eTwinning plattformen och orden Nordic CRAFT ska finnas med i projekttiteln - på det sättet är det lättare att hitta samarbetspartners runt om i de nordiska länderna och de självstyrda områdena. Teman bestäms tillsammans med samarbetsparnern
 • Kontakt tas med Siw Kyrkslätt som är eTwinning ambassadör på Åland
 • Projektet är för alla åldersgrupper och utbildningsnivåer

Om projektgruppen önskar kan en bedömning av projektet, enligt de givna kriterierna, bedömas av utomstående för att eventuellt få vara med i de nordiska mästerskapen i Köpenhamn. Observera att detta endast gäller elever mellan 12 och 15 år. I dessa fall kontaktas även Carola Eklund vid utbildnings- och kulturavdelningen. Projektet kan startas när som helst. 

 

Ett NordicCraft samarbetsprojekt

Ett NordicCraft arbetar också enligt CRAFT-modellen men inom en kortare tidsram likt ett Hackathon. Målsättningen är att få möjlighet att få bli bedömda av utomstående vid ett nordiskt evenemang. Eleverna bör vara från åk 6 till åk 8 och de kommer att arbeta i team med elever från andra nordiska länder eller självstyrande områden. eTwinning-plattformen används som stöd för det nordiska samarbetet. Information om tema (problem som ska lösas) och tidpunkter skickas ut senare i höst. Kontakat Carola Eklund vid utbildnings- och kulturavdelningen ifall du som lärare har elever som är intresserade av att vara med i ett sådant här projekt. Daniel Kvarnström från Strandnäs skola kan också bistå med erfarenheter från Hackathon då elver från Strandnäs deltog i Nordic@BETT i januari 2019 eller Siw Kyrsklätt som med sina elever deltog i samma event i januari 2020.

Publicerad 13.9.2019
Uppdaterad 3.9.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.