Vad är CRAFT

CRAFT-modellen är en undervisningsmetod som passar bra när flera elever/studerande ska jobba med en gemensam uppgift. Den ger ramar för att hjälpa elever/studerande och läraren i processen från problemställning till problemlösning. Modellen passar in i många av skolans enskilda ämnen men fungerar också utmärkt inom ämnesövergripande helheter. Gruppstorlekar på 3 - 4 elever/studerande fungerar bäst. Metoden kan användas i olika sammanhang:

  1. För grupper i en specifik klass eller skola
  2. För grupper som består av elever/studerande från flera skolor på Åland
  3. För grupper som samarbetar med skolor från ett annat nordiskt land inom ramen för eTwinning, ett sk Nordic CRAFT samarbete inom Norden. Om du vill jobba i ett nordiskt samarbete kan du kontakta Siw Kyrkslätt vid Vikingaåsens skola som är e-Twinning ambassadör på Åland för att få stöd med registreringen på eTwinning-plattformen.  

Har du elever som vill jobba med att lösa riktiga problem liknande den Hackathon-process som eleverna från Strandnäs skola gjorde? Testa då gärna CRAFT-modellen. I de fall du vill göra ett lokalt projekt, dvs. punkt 1 och 2 ovan, kan du kontakta Carola Eklund vid utbildningsbyrån om du har några frågor. Daniel Kvarnström, som var lärare för Strandnäs skolas elever när de var till London kan också bidra med sina erfarenheter och råd när det gäller att arbeta med den här typen av projekt.

I filmen nedan får du en uppfattning om vad CRAFT är för något 

CRAFT-metoden

CRAFT-bedömningskriterier

CRAFT-metoden som projekt

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 29.10.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.