Itslearning

Eftersom de flesta skolorna i landskapet har tillgång till lärplattformen Itslearning kommer vi här att samla länkar för att hjälpa de lärare som ännu inte använder plattformen att komma igång.

Itslearning Oy kommer att fusioneras med Sanoma Pro Oy från och med den 1.1.2021. Ert avtal eller itslearning tjänst kommer inte p.g.a. fusionen att ändras på något sätt. Kontaktpersoner kommer att vara de samma som tidigare och fusionen har inte heller någon inverkan på gällande avtal eller användningsvillkor.

Itslearning och distansunderivisning - Den 19.3.2020 hölls ett webbinarium av Itslearning med Kenneth Vuorinen kring hur plattformen kunde anävndas med utgångspunkt i distansundervisning. Webbinariet spelades in så att lärare kan titta på det i efterhand. 

Remote Learning Starter Kit - Itslearning har sammanställt några videon som stöd för lärare att komma igång. Materialet är på engelska

Om skolan stängs? - kort  handbok och manual som stöd ifall skolan stängs. Materialet är på engelska

Youtube Itslearning - Itslearning Sverige har en egen kanal där de lägger upp i första hans svenskt material. Vissa videon hänvisar till nya Fronter men dessa två plattformar fungera på samma sätt och därför kan en film om ett verktyg i Fronter fungera lika bra för dig som använder Itslearning.

Planeringsverktyget - en kort introduktion till Planeraren i Itslearning av Tony Jansson

Remote Learning: How to use Zoom video tool in itslearning - Ny video om hur Zoom används när den är integrerad i Itslearning. Videon är på engelska

Publicerad 17.3.2020
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.