Länksamlingar

Vetamix - samarbetar med Utbildningsstyrelsen och samlar eget innehåll men också sådant som producerats på Svenska Yle och som kan ha ett långtidsintresse för nyfikna. Vetamix är också en specialtjänst för abiturienter. 

Edu.fi - samlat material som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och riktar sig till lärare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt till barnomsorgen. Här hittar du bland annat tips på digitala läromedel.

Norden i skolan - Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv. Undervisningsplattformen riktar sig mot grundskolan och gymnasiala utbildningar

Julius.ax - upprätthålls av Julius Sundbloms Minnesstiftelse vars ändamål är att främja den kulturella utvecklingen på Åland samt örikets självstyrelse och svenska språk. Materialet på webbplatsen vänder sig också till elever och studerande. För yngre elever rekommenderas Tidslinjen, där du som lärare lättare kan välja ut inom vilka områden du vill att eleverna ska fördjupa sig. Du kan också sortera livshändelserna enligt rubrikerna Kulturen, Journalistiken, Privatlivet och Politiken. 

UR.se - program anpassade för undervisning på olika nivåer

Lektion.se -  idébank med lektionstips av lärare för lärare.

Mattespel.nu

Länkskafferiet - länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.

Skolresurs.fi - Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Ledstjärnan är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär

Filmriket.se - resurs för barn, unga och pedagoger i arbetet med att skapa och kritiskt granska film.

Tutorlärarna i svenskfinland - generellt stödmaterial kring digitala verktyg

Koulu.me - en webbplats på engelska med samlade gratis verktyg för distansundervisning

Hour of Code - Om någon vill låta barnen pröva på programmering under de här närmaste veckorna, kan materialet på code.org rekommenderas. Det finns både enskilda kodtimmar och längre helheter som alla har bra instruktioner och finns på flera språk, bl.a. svenska. En bra första introduktion för lärare som inte testat verktyget

Sara Bruun - Läromedel, program och idéer att använda vid stängning av skolan

Kjell Staffans - en sida för läs- och skrivinlärning för åk 1-6. Sidan innehåller mycket material för övningar och screening/prov på elevernas läs- och skrivutveckling.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.