Lärobjekt

SKAM - gratis undervisningsmaterial på Norden i Skolans webbplats

Den norska ungdomsserien SKAM är en stor hit bland unga i Norden - därför erbjuder utbildningsportalen nordeniskolen.org nu ett spännande läromedel med utvalda klipp från SKAM för elever i årskurserna 7–10.

Materialet kan användas i grannspråksundervisning, modersmålsundervisning och tvärgående projekt om ungdomskultur i Norden.

SKAM tar upp verkliga problemställningar och talar om dem på ett språk, som har gjort norska coolt som aldrig förr bland ungdomar i resten av Norden. Och för många av ungdomarna har SKAM också inneburit att de idag har en starkare känsla av att vara en del av ett nordiskt språk- och kultursamhälle.

Sju teman

Materialet består av sju undervisningsunderlag med filmklipp från SKAM, som fokuserar på modet att våga ha sina egna åsikter, att vara sig själv, feminism, pornografi, homosexualitet, rasism och ungdomars frihet och ansvar.

För varje tema finns en uppsättning uppgifter som utvecklar elevernas förståelse för norska språket och kulturen, samtidigt som de kan reflekterar över ungdomsseriens problem och sina egna personliga erfarenheter. Längs vägen får studenterna också roliga kreativa utmaningar.​

Hela SKAM-materialet finns här på Norden i skolans webbplats 

Nordeniskolen.org är en utbildningsportal och del av vad Föreningarna Norden erbjuder nordiska medborgare. SKAM-materialet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Språkkoordinering.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.