Läromedel

Lärum - En digital materialbank där du hittar material som du fritt får använda och omforma för elevens behov. Du får tips på lektioner, experiment, videon, bilder och appar inom ämnesövergripande temahelheter och de visar på möjligheter att utnyttja digitalt lärande. Här hittar du även Lärums egen produktion. Allt material är gratis, och det krävs ingen inloggning så det är fritt fram att använda.

Schildts och Söderströms läromedel - Skolorna får tillgång till de digitala elevmaterialen för sitt stadium: åk 1–6 eller åk 7–9. Materialen distribueras som personliga licenser via skolans domän på laromedel.fi.

Ebban - ett skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker. Ebban är nu gratis för grundskolan fram till 31.7! Erbjudandet gäller åk 1–9 i svenska skolor i Finland och svenskspråkig språkbadsundervisning i finska skolor.

Binogi - Information har gått ut till skolorna om hur lärare kommer åt materialet.

Otava Utbildning - Otava Utbildning erbjuder läromedel på finska och svenska, både tryckt och digitalt – från förskolan till gymnasiet.

Publicerad 17.3.2020
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.