Guider och handböcker

Multilitteracitet - upptäck och utveckla din kompetens

Syftet med handboken, som getts ut av Utbildningsstyrelsen, är att förklara vad multilitteracitet handlar om och varför den är en viktig kompetens.

Å ena sidan är den en vardaglig kompetens som vi haft sedan vi var små men å andra sidan blir den en avancerad kompetens som handlar om att kunna kommunicera och vara delaktiga i samhället och världen, idag och i framtiden. Handboken beskriver dels vad multilitteracitet är och dels ger den handfasta idéer och infallsvinklar för undervisningen.

Även om den är framtagen för att förtydla begreppet som ingår i de sju kompetenserna i Finlands nya läroplansgrunder från 2014 känns den ändå väldigt relevant för skolorna på Åland. Oberoende om du är klasslärare eller ämneslärare, jobbar på gymnasiet eller i grundskolan kan du hitta tips som stöder ditt sätt att undervisa. 

Du hittar handboken på Utbildningsstyrelsens webbplats

 

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 31.3.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.