Samhällskunskap

Utbildnings- och kulturavdelningen har arbetat med att samla ihop och bearbeta material till ett läromedel i Samhällskunskap för åk 4-6. Materialet är sammanställt av läraren Siw Kyrkslätt-Henriksson och bearbetat av tjänstemän på avdelningen. Målet är att läromedlet ska vara digitalt, interaktivt och anpassningsbart. Enligt nugällande planer kommer materialet att uppdateras och göras tillgängligt på en interaktiv digital plattform under 2020.

Verktyget som använts har samtidigt varit under utveckling och funktioner som interaktivitet för elever och anpassningsmöjligheter för lärarna saknas ännu. Materialet kommer ändå att tillgängliggöras via en vanlig webbplats medan arbetet med att hitta lösning på att göra det interaktivt fortsätter.

Materialet kan nu testas och utvärderas av er lärare. Utbildnings- och kulturavdelningen emotser kommentarer kring behov av uppdatering och förbättring samt tips om ytterligare material som kunde ingå alternativt tas bort. En första uppdatering av materialet görs under hösten när materialet hunnit testas och kommentarer inkommit. Åsikter och tips på information och länkar som kan läggas till skickas till Carola Eklund

Länkar till materialet hittar ni till höger i rutan och det består av

 • Webbplatsen med material
 • Dokument i Pdf-format som till stora delar motsvarar det som finns på webbplatsen
 • Lärarhandledning 

Det finns länkar som inte fungerar i nuläget. Dessa är åtminstone:

 • kap 1.4 Ett kortspel om mänskliga rättigheter
 • kap 3.7 En interaktiv karta över Europa som visar vilka länder som tillhör Europa
 • kap 4.1 Bakgrund till sjöfarten
 • kap 6.4 Midsommarstången på Åland samt Ålands midsommar
 • kap 2.3.1 Självstädighet i Norden - inledande film som fungerar om du väljer att klicka på den gråa texten Open in new browser direkt under filmrutan
  Publicerad 31.5.2018
  Uppdaterad 17.3.2020

  Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.