MIK-material

Nedan finns ett axplock av material kring MIK för skolor. 

Rädda barnen på Åland har samlat material kring mediefostran för skolor och daghem. Här hittar du information om allt från utsatthet på nätet och digitalt spelande till sociala medier och säkerhet. Dessutom finns här en länksamling till webbplatser och rapporter som rör mediefostran.

Läs mer på Rädda barnens webbplats

I Finland har Sällskapet för mediefostran r.f. samlat material relaterat till mediekunskap på sin webbplats. Där hittar du allt från evenemang till inspirerande material och rapporter om källkritik och mediekunskap.

Du kan läsa mer på Mediekunskap.fi 

Vetamix på har också samlat material som stöder mediekunskap och du kan hitta smarta tips om användning av dina digitala verktyg men också testa din digitala kompetens.

Du kan läsa mer på Vetamix webbplats.

I Sverige har Statens mediaråd ett omfattande material om MIK på sin webbsida. Dessutom hittar du material och övningar som rör källkritik, att vara social på nätet, problematiskt datorspelande, juridiska frågor kring yttrandefrihet och ansvar samt hur medielandskapet har utvecklats.

Läs mer på Statens medieråds webbplats

Här hittar du också material om du som lärare vill förebygga näthat bland unga.

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Läromedlet är anpassat för elever från åk 1 upp till gymnasienivå och det finns även specifik information till lärare. 

Läs mer på Media Smarts webbplats

Surfa lugnt är en svensk webbplats som samlat material och information för unga. Här hittar du material som rör bl.a. kränkning, hat, integritet och källkritik. Men du hittar också råd och vägledning hur du som lärare/vuxen kan agera eller hitta information om hur olika appar, som barn och ungdomar använder, fungerar.

Läs mer på Surfa lugnt

I foldern Digitalt självförsvar hittar du många tips om hur du kan skydda din identitet på nätet. Foldern, som också finns digitalt, vänder sig främst till barn, ungdomar, lärare och föräldrar!

Digitalt självförsvar

Publicerad 5.7.2017
Uppdaterad 14.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.