Stöd-, special- och träningsundervisning

Det finns en hel del material samlat för stöd-, speical- och träningsundervisningen. Vi uppdaterar och kompletterar materialet kontinuerlig. Om du har tips och material du vill dela med dig så kan du skicka det till oss så att vi kan lägga upp det.

Publicerad 4.7.2017
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.