Överföring av uppgifter från grundskola till gymnasialstadiet

Ålands landskapsregering har fastställt anvisningar samt därtill hörande blankett för överföring av uppgifter från grundskolan till gymnasialstadiet. Mottagande skolor på gymnasialstadiet är Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola.

Överföringsblanketten fylls i endast för elever som har haft någon form av stödåtgärd i grundskolan. Informationen på blanketten är konfidentiell. Överlåtande av information påverkar inte möjligheterna att få studieplats.

I § 39 i grundskolelagen (1995:18) ingår bestämmelser om överlämnande av uppgifter som är nödvändiga för elevens undervisning. Överföringsblanketten är utarbetad för att eleven ska få så bra stöd och handledning som möjligt i sina fortsatta studier. 

Anvisningar och blankett hittar ni här på webbplatsen under Styrdokument/Mallar och blanketter

 

 

Publicerad 7.5.2019
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.