Språkutveckling, Åland

Så främjar vi språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk på Åland. 

- en rapport från nätverks- och inspirationsträffar 9 & 16 november 2016 på Lemböte lägergård.

Rapporten innehåller samlade tankar, tips och reflektioner från två workshops som ordnades i november 2016 och som samlade nära 100 personer. Bland deltagarna fanns barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och övrig barnomsorgspersonal från elva kommuner samt Rädda Barnens öppna förskola; pedagoger, speciallärare och skolkuratorer i grundskolan årskurs 1-2 från tolv kommuner samt personal från barnrådgivningarna i Jomala och Godby och skolhälsovården. 

Rapporten kan hittar du i rutan till höger!

Publicerad 22.1.2018
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.