Tips på resurser

Resurser för lärare som arbetar med elever med svenska som andraspråk.

  • Föräldrar på Åland - Här finns avsnitt om daghem, skola, fostran, tonårstid. Kan vara ett viktigt stöd för dig som i arbetet möter barn och familjer från andra länder. 
  • Information om Åland på flera språk - Visste du att det finns information om Åland på flera språk? Kan vara bra att känna till och tipsa vidare om i kontakt med barn, vårdnadshavare.
  • Skolverket i SverigePå skolverkets hemsida finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Här finns bland annat forskning, reflektionsfrågor och konkreta exempel på hur du kan arbeta med flerspråkighet i klassrummet.
  • Skolinspektionen (Sverige) - På Skolinspektionens hemsida finns material och forskningsrapporter som från ett systemperspektiv ser på utbildningsfrågor vad gäller utbildning för nyanlända och asylsökande elever.

 

Intressant blogg

Anna Kaya (Sverige) - Anna Kaya är 1-7-lärare i svenska som andraspråk, svenska och so. Hon har framförallt undervisat nyanlända elever i åk 1-6 och har de senaste åren kombinerat sitt lärarjobb med att arbeta på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet -  Ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av svenska regeringen som också finns på Facebook

Nationellt centrum för svenska som andraspråk ordnar symposium vart tredje år för lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, gymnasieskolan samt inom SFI och övriga vuxenutbildningen. Nästa symposium är 11 - 12 oktober 2018 i Stockholm. 

Publicerad 22.1.2018
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.