Upphovsrätt

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete eller en konstnär ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används.  Utgångspunkten är därför att upphovsmannen har rätt att bestämma över kopieringen och annat tillgodogörande av sina verk för annat än privat bruk. Om du som lärare har skapat ett läromedel, en lärresurs, en bild eller film har du rätt att bestämma hur det får användas. Det mesta materialet som finns på Internet är upphovsrättsskyddat. För kopiering och distribuering krävs samtycke av webbsidornas rättighetshavare.

Upphovsrätt är också ett rättsligt begrepp som har till syfte att skydda skapande arbete och de investeringar som gjorts i detta.

För att underlätta för människor som skapar material att dela med sig av sina verk finns verktyget Creative Commons. Det är ett system av licenser du som upphovsman kan välja mellan beroende på hur du vill dela ditt material. När material på nätet har en Creative Commons licens blir det också tydligt och klart hur du som lärare får använda materialet.

Publicerad 17.1.2018
Uppdaterad 17.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.