Copyright

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete eller en konstnär ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. Upphovsrätten säkrar möjligheten för en person som utför skapande arbete att få inkomst från sitt skapande arbete. Upphovsrätt är också ett rättsligt begrepp som har till syfte att skydda skapande arbete och de investeringar som gjorts i detta.

När du ritar en bild, skriver en berättelse, komponerar ett musikverk eller filmar en film är du en upphovsman med rätt att bestämma om hur det verk du skapat får användas. Upphovsrätten är i kraft omedelbart efter att verket är färdigt. Man har rätt till skyddet även utan registrering eller användning av ©-symbolen.

Kopiosto ry har en utmärkt webbplats där du kan hitta all information du behöver ifall du funderar över något. Där hittar du också information om hur du får använda olika material, hur du får använda nätet och olika verktyg i undervisningen och vad som gäller när du som lärare skapat ett material.

Upphovsrättens ABC 

Funderar du på om du får spela musik från Spotify under raster och lektioner? Här hittar du tydliga anvisningar om det!

Ifall du vill ha material för din undervisning om upphovsrätten finns det nu material för alla åldrar från grundskolan till gymnasiet och yrkesskolan.

Allt detta finns på Kopiraittila skola

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 8.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.