Remisser

Utkast på ämnesdel i svenska åk 1-9

Följande text är ett utkast på förslaget på ämnesdelen i svenska i den nya läroplanen. Dokumentet innehåller en förklaring på hur strukturen för alla ämnesdelar planeras att läggas upp samt innehåll, mål och bedömningskriterier för åk 1... Läs hela remissen »

Utkast kapitel 1-3.4

Här hittar du det första utkastet från den nya läroplanen för grundskolan. Utkastet innehåller förord, inledning och de inledande kapitlena där värdegrunden och nyckelkompetenser behandlas.

Läs och kom med synpunkter och förslag... Läs hela remissen »

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.