Remisser

Utkast kapitel 1-3.4

Här hittar du det första utkastet från den nya läroplanen för grundskolan. Utkastet innehåller förord, inledning och de inledande kapitlena där värdegrunden och nyckelkompetenser behandlas.

Läs och kom med synpunkter och förslag... Läs hela remissen »

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.