Remiss B1-språk

Här hittar du remissutkastet för B1-språk.

Lägg till ny kommentar

Varken namn eller e-post kommer att visas på webben i samband med kommentaren.
Publicerad 18.12.2020
Uppdaterad 18.12.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.