Sammanställning av remissvar för ÅLp21

Inom utbildnings- och kulturavdelningen har en ny läroplan för grundskolan utarbetats och den allmänna delen av läroplanen fastställdes 18.12 2020. Läroplanen träder i kraft i augusti 2021. 

Förslaget till den allmänna delen av läroplanen gick ut på remiss till alla skolor och övriga berörda instanser på Åland 27.1 2020 och pågick fram till 30.5 2020. Ämnesdelarna har varit ute på remiss under olika tidsperioder till samma remissinstanser. Sammanställningen av remissvaren för de delar av läroplanen som har fastställts finns nu under länkarna nedan:

 

Lägg till ny kommentar

Varken namn eller e-post kommer att visas på webben i samband med kommentaren.
Publicerad 18.12.2020
Uppdaterad 16.3.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.