Resurser och stöd för lärare

Nya styrdokument för både barnomsorg och skola uppdateras med jämna mellanrum. För att stöda lärare och övrig personal inom undervisningssektorn på Åland samlar vi resurser och stöd för att förverkliga dessa. 

Publicerad 18.2.2022
Uppdaterad 7.3.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.