Ämnesövergripande samarbete i grundskolan

Syftet med ämnesövergripande samarbete i grundskolan är att eleven ska få en djupare och bredare inblick i ett visst tema, utan att vara begränsad av de osynliga gränserna mellan läroämnen.

Med ämnesövergripande samarbete menas en tvärvetenskaplig undervisning, det vill säga samarbete mellan flera ämnen. Ett annat begrepp som används är ämnesintegrerad undervisning. Ämnesintegration och ämnesövergripande undervisning beskrivs i vissa fall som likvärdiga begrepp som används för att beskriva undervisning där två eller flera ämnen integreras samtidigt. Ämnesintegration kan syfta på undervisning som samordnas i ämnen som är besläktade med varandra för att ge ökade insikter. Vissa ämnen har naturliga beröringspunkter genom innehåll som är gemensamt eller liknande.

Ett material i form av förslag på teman har tagits fram för att stöda det ämnesövergripande samarbetet och det bygger på läroplanen för grundskolorna på Åland. 

Publicerad 21.2.2022
Uppdaterad 2.9.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.