Barnomsorg

Materialet ”Rådde Rådjur” har tagits fram för att stöda arbetet med barns delaktighet inom barnomsorgen utgående från läroplanens skrivningar. 

Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för barn inom daghem ” Häftet om mitt bästa dagis” samt ett för barn inom fritidshem ” Häftet om mitt bästa fritids”.  Materialet finns i pdf-format och kan därmed skrivas ut på de olika enheterna. 

Materialet finns också upptryckt i analogt format till barnen. Kontakta Emilia Walk-Johansson vid utbildningsbyrån för närmare information om hur du får tillgång till det.

Publicerad 30.12.2021
Uppdaterad 4.7.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.