Nylitteracitet

Utbildningsstyrelsen i Finland har publicerat en webbplats för Nylitteracitet för barnomsorg och grundskola. Begreppet Nylitteracitet kan ses som ett paraplybegrepp för medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens. Webbsidan är tvåspråkig och finns på https://uudetlukutaidot.fi/sv/
Materialet är omfattande och tydligt strukturerat för olika årskurser. Utöver kopplingar till målen i den finländska läroplanen finns också ett omfattande samling av stöd och publikationer https://uudetlukutaidot.fi/sv/innehall-och-publikationer/. 

Delar av materialet avspeglas också i det material som finns under Digital kompetens här på www.utbildning.ax.

Materialet kommer att uppdateras under hösten 2022.

Publicerad 21.2.2022
Uppdaterad 25.5.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.