Skolutveckling

Alla elever och studerande ska bli reflekterande, lärande och kunskapsbildande globala medborgare och ska också kunna fungera fullt ut i samhället och ekonomin. Skolutveckling handlar om att varje elev och studerande ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt för att bli det. 

Nyheter inom Skolutveckling

24.9.2020 - Vuxnas grundläggande färdigheter (Seminarier)
Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...
Läs mer om Vuxnas grundläggande färdigheter ›
21.9.2020 - Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv
Tarjei Havnes vid Oslo universitet och som har gjort flera studier inom området menar att det finns en stark antydan om att dagvård kompenserar för vilken som helst färdighet som ännu inte är så...
Läs mer om Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv ›
16.6.2020 - #ErasmusDays 15-17 oktober
I oktober firar vi Erasmus+-programmet igen! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 15-17.10 och är en ypperlig chans att synliggöra internationell verksamhet både lokalt och internationellt. #...
Läs mer om #ErasmusDays 15-17 oktober ›
14.4.2020 - Erasmus+ ansökningstider förlängs ytterligare med anledning av COVID-19
Förlängning av ansökningstider  Ansökningsdatum för utbildningssektorernas strategiska partnerskapsprojekt (KA201, KA202, KA203, KA204), däribland projekt inom yrkesutbildningen och skolornas...
Läs mer om Erasmus+ ansökningstider förlängs ytterligare med anledning av COVID-19 ›
17.3.2020 - Erasmus+ och COVID-19
Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar inhibera, avbryta i förtid eller skjuta upp sådan internationell verksamhet som ordnas inom EU-projekt. Verksamheten kan...
Läs mer om Erasmus+ och COVID-19 ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 29.3.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.